KOBAYASHI
UDAGAWA
KAWAMATA
SUZUKI
HOSHIMOTO
HONDA
FUKAGAWA
KAWASAKI

HOMELESS TOKYO, Video Interviews, 2002-2005